Privacy verklaring AVG


Bunzlau Castle, gevestigd aan Ohmstraat 20, 3861 NB Nijkerk, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Sander Zwanepoel is de Functionaris Gegevensbescherming van Bunzlau Castle Hij/zij is te bereiken via sander@clipbv.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bunzlau Castle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bunzlaucastle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bunzlau Castle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Bunzlau Castle analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Bunzlau Castle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bunzlau Castle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bunzlau Castle) tussen zit. Bunzlau Castle gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: N.V.T.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bunzlau Castle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Bunzlau Castle deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bunzlau Castle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bunzlau Castle uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Google analytics

Bunzlau Castle maakt gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze adWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor gebruik voor statisch analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Hotjar

Bunzlau Castle maakt gebruik van Hotjar om muisklikken, muisbewegingen en scroll gedrag te meten. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina’s, acties die daarop worden ondernomen,, het land van herkomst en het gebruikte apparaat (device), besturingssysteem en browser. Hotjar verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) afgezien van datgene wat je vrijwillig invoert op deze website. Hotjar houdt het surfgedrag niet bij op websites die geen gebruik maken van Hotjar diensten.

Mollie (betaalwijze)

Alle betalingen op bunzlaucastle.nl gaan via betaalservice Mollie, Mollie waarborgt veiligheid bij transacties door middel van een veilige SSL-verbinding.

Klarna

Klarna voert voor bunzlaucastle.nl het achteraf-betalen-proces uit. Dit betekend dat je een digitale acceptgiro van Klarna per e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. Klarna hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacystatement. Mocht je onverhoopt jouw verzoek tot vetaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kun je uiteraard jouw artikelen betalen met een andere betaalmethode.

Indien u kiest voor Klarna, dan voert betalingsaanbieder Klarna uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken. Heb je vragen over Klarna? Kijk dan op www.klarna.com of bel naar 020 – 808 28 52.

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (e- mail)nieuwsbrief te sturen.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e- mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bunzlau Castle gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bunzlau Castle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

NAAM COOKIEFUNCTIEWIE DE COOKIE PLAATSTDUUR
ak_bmscOnderscheid maken tussen mensen en bots. Dit is om geldigde rapporten te maken over het gebruik van derden op bunzlaucastle.nlMailchimp (us2.list-manage.com)24 uur
wc_cart_hash_#Bewaren van geplaatste producten in de winkelwagenBunzlau Castle
trGebruikt door Facebook advertentieproducten te leverenfacebook.com1 sessie
frGebruikt door Facebook advertentieproducten te leverenfacebook.com3 maanden
_gaAnalyseren van activiteiten zodat we onze pagina’s kunnen optimaliserenGoogle2 jaar
_gat_UA-*_gidAnalyseren van activiteiten zodat we onze pagina’s kunnen optimaliserenGoogle24 uur
IDAnalyseren van bezochte pagina’sGoogle2 jaar
IDEAnalyseren van campagnesGoogle2 jaar
_hjid, _hjIncludedInSample, _hjDonePollsMet behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren.Hotjar2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bunzlau Castle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bunzlaucastle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bunzlau Castle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SSL-certificaat

Je transacties vinden plaats via een veilige SSL-verbinding. Deze verbinding (bekend door het groene slotje) garandeert een veilige transactie met jouw bank. Deze vorm van encryptie (versleuteling) voorkomt dat kwaadwillenden je gegevens kunnen gebruiken.

Bunzlau Castle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bunzlaucastle.nl